PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

01 czerwca 2020 09:09 | Aktualności

Życzenia

Drodzy uczniowie!

czytaj więcej »

29 maja 2020 12:58 | Aktualności

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji z nauczycielami uczniów klas IV - VIII, organizowanymi w szkole od 1 czerwca 2020. Uczeń, lub rodzice/opiekunowie ucznia, który chce wziać udzial w konsultacjach, powinien/powinni poinformować (za pośrednictwem poczty elektronicznej)...

czytaj więcej »

29 maja 2020 12:32 | Aktualności

KLASYFIKACJA ROCZNA - INFORMACJA

Prosimy o zapoznanie się z terminami oraz zasadami przeprowadzania klasyfikacji rocznej uczniów za rok szkolny 2019/2020.

czytaj więcej »

27 maja 2020 13:07 | Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W związku z organizowaniem od 1 czerwca 2020 konsultacji dla uczniów klas IV - VIII z poszczególnych przedmiotów w szkole oraz koniecznością opracowania harmonogramu konsultacji prosimy o zgłaszanie uczniów na konsultacje. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową...

czytaj więcej »

26 maja 2020 14:18 | Aktualności

Praca biblioteki szkolnej

Informujemy, że od 25 maja wznowiała działalność biblioteka szkolna. Harmonogram pracy biblioteki znajduje się w zakładce NAUKA ZDALNA/Biblioteka szkolna. Zasady pracy biblioteki znajdują się w zakładce NAUKA ZDALNA/Zajęcia dla klas I-III, konsultacje/Procedury bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

20 maja 2020 14:51 | Aktualności

Informacja o konsultacjach

Informacja o konsultacjach Od dnia 25.05.2020 w naszej szkole odbywać się będą konsultacje zgodnie z podanym harmonogramem. Bardzo proszę, aby każdy kto będzie chciał uczestniczyć w zajęciach wcześniej skontaktował się mailowo z nauczycielem danego przedmiotu (najpóźniej dzień...

czytaj więcej »

19 maja 2020 20:45 | Aktualności

Konkurs Matematyczny KANGUR – WAŻNE

Konkurs Matematyczny KANGUR – WAŻNE W związku z ogólną sytuacją – szkoły zamknięte – konkurs Kangur 2020, który miał odbyć się 19 marca, był już dwukrotnie przekładany. W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu doszedł do wniosku, że nie sposób...

czytaj więcej »

18 maja 2020 09:15 | Aktualności

Informacja dla rodziców uczniów klas I - III

Informujemy, że od 25 maja 2020 uczniowie klas I - III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, z elementami zajeć dydaktycznych, na terenie szkoły. O przyjściu dziecka do szkoły decydują rodzice/opiekunowie uczniów. Możliowść ta została wprowadzona rozporządzeniem...

czytaj więcej »

15 maja 2020 17:05 | Aktualności

Powiat brzeski zaprasza dzieci i młodzież do wspólnej zabawy

Oferta e-sportowa POWIATU BRZESKIEGO http://www.sportowiec.net/aktualnosc/1207,powiat-brzeski-e-sport-cup-2020

czytaj więcej »

14 maja 2020 07:49 | Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 18 maja - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Prosimy o zapoznanie się z informacją KLIK Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły podamy na stronie szkoły po ukazaniu się rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

czytaj więcej »

Małopolska LIFE-IP