PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Nasza miejscowość

Jasień to wieś w południowo - zachodniej części gminy Brzesko (woj. małopolskie), położona przy trasie E-4 licząca około 2,6 tys. mieszkańców. Nazwę Jasień wywodzić należy prawdopodobnie od jesionowych lasów porastających przed wiekami teren dzisiejszej wsi. Dawniej określany był jako Jassen i Jeszen. Badania archeologiczne prowadzone na terenie Jasienia, wykazały ślady osadnictwa z epoki kamienia. Znaleziono również pozostałości domostw z III - IV w. oraz VIII - IX w., a także wieków późniejszych. Jasień wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1282 r. Datę tę obok nazwy protum Jassen podaje "Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu." Nazwa miejscowości pojawiła się także w spisach świętopietrza z 1325 r. Już wtedy posiadał własną parafię ocenianą na dwie i pół grzywny, w której plebanem był ksiądz Szczepan. O pierwszym kościele nic nie wiadomo. Prawdopodobnie była to niewielka, drewniana budowla. Miejscowość ta należała do Spytka Leliwity, piszącego się "z Melsztyna", co w roku 1344 potwierdził sam król Kazimierz Wielki. W rękach Melsztyńskich Jasień pozostawał do 1512r., w którym to ostatni z nich Jan, rycerz jerozolimski, tuż przed wyruszeniem do Grobu Pańskiego, odstąpił ją wraz z całym kluczem brzeskim swemu teściowi Pawłowi Czernemu z Witowic. Ale przez kilka lat domeną po Janie zawiadywała jego żona Agnieszka. W 1518 r. ich córki, Beata i Katarzyna odstąpiły Jasień Stanisławowi Lasockiemu z Brzezin. Dzieje wsi w późniejszych latach są stosunkowo słabo znane, niemniej w roku 1596 funkcjonowała tu szkółka parafialna. W XIX w. właścicielami tutejszego majątku byli wywodzący się z Krasiczyna nad Sanem Krasiccy herbu Rogala. Kazimierz Krasicki powołał do życia w Jasieniu w 1866r. fundusz szkolny swego imienia, a tutejszy pleban Antoni Piotrowski założył zakład dla ubogich. W 1906 r. ks. Józef Mazurkiewicz ufundował Dom Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.

Do zabytków na terenie wsi Jasień zaliczyć należy: kościół parafialny z XV w. oraz dwór z przełomu XVIII i XIX w.

polichromia.jpg

Według Jana Długosza obecny kościół murowany wzniósł w 1436 r. Spytek z Melsztyna. Jest to obiekt gotycki, wymurowany w całości z miejscowego piaskowca. Składa się on z jednonawowego korpusu, przy którym po zachodniej i południowej stronie znajdują się dwie przybudówki kruchty i przedsionka oraz węższego od niego prostokątnego prezbiterium z przybudowana doń od północy zakrystią. Prezbiterium nakrywa sklepienie krzyżowo - żebrowe z dwoma kamiennymi zwornikami, z których jeden zdobi herb Spytka - Leliwa. Żebra owych sklepień spływają na kamienne również wsporniki, którym XV - to wieczny kamieniarz nadal formę gotyckich maswerków.  W ostatnim czasie podczas prac konserwatorskich dokonano odsłonięcia i wyeksponowania gotyckich malowideł na zebrach sklepienia i ścianach prezbiterium. Odsłonięto także gotyckie okno z kamiennym maswerkiem oraz sakramentarium. Wymianie uległa posadzka prezbiterium, oraz odnowiono neogotycki ołtarz główny i zbudowano nowy - marmurowy. Wymienić należy także dwa barokowe ołtarze boczne, XVIII wieczna chrzcielnicę i marmurowy barokowy lawetarz. Na uwagę zasługuje również kamienna płyta nagrobna Otfinowskich z 1672r. Po zachodniej stronie kościoła wznosi się wolnostojąca murowana dzwonnica z XIX w.

Kolejnym zabytkiem na terenie wsi jest dwór z XVIII/XIX w., przebudowany około 1955 r. Jest to obiekt murowany, prostokątny, parterowy, dwutaktowy, z gankiem kolumnowym od frontu i podcieniem od zachodu. Piwnice nakryte sklepieniem kolebkowym. Od południa dobudowano nowe skrzydło. Z XVIII wieku pochodzi także nieodległa oficyna dworska. Całość mieści się w założeniu ogrodowo - parkowym z XIX w. od 1947 roku we dworze mieści się Dom Dziecka.

Obecnie zmienia się oblicze Jasienia, powstaje wiele nowych domów. Wieś jest w całości stelefonizowana i zgazyfikowana, a znaczna cześć korzysta z wodociągów. Planowana jest również kanalizacja. Na terenie Jasienia, oprócz naszej szkoły, znajduje się filia Biblioteki Publicznej w Brzesku, Biblioteka Parafialna oraz Świetlica Parafialna. Prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Funkcjonuje 9 sklepów spożywczo - przemysłowych, pijalnia piwa oraz zakłady usługowo - przemysłowe np.: "HAS-BUD", FHU "Piast", ZPUH "J. D. Art.", "AUTO - MIX", oraz hurtownie i warsztaty naprawcze.opracował: mgr Mirosław Migdał

Małopolska LIFE-IP