PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PSP W JASIENIU

 

 

 

8.00-13.00  REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

8.00-9.00 – Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia  wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę). Swobodne zabawy według potrzeb dzieci. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne
z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

 

9.00-9.10 – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

 

9.10-9.40 – śniadanie

 

9.40- 11.00 – zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według programu wychowania przedszkolnego ,,Wokół przedszkola” wydawnictwa MAC Edukacja, przy wykorzystaniu  materiałów i środków dydaktycznych. Udział
w zajęciach języka angielskiego.

 

11.00-12.00 – Spacery i wycieczki po okolicy, zabawy na świeżym powietrzu; zajęcia relaksacyjne; obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali gimnastycznej zabawy ruchowe.

 

12.00-13.00 – zabawy ogólnorozwojowe dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Ćwiczenia utrwalające materiał dydaktyczny. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci np.  zabawy konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe. Słuchanie wierszy, bajek z literatury dziecięcej, czytanych przez nauczyciela.

 

 

Uwaga! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: warunki pogodowe, wizyty gości w oddziale przedszkolnym, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego. Wydłużenie czasu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym o 30 min. w dniach zajęć z religii.

Małopolska LIFE-IP