PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Religia

18.12.2020
Temat: Boże Narodzenie w rodzinie. Lekcja zdalna.
Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams. 
____________________________________________________
 
17.12.2020
Temat: Wierzę w Ducha Świętego i święty Kościół powszechny.
Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams. 
____________________________________________________
11.12.2020
Temat: Prorocy wysłannikami Boga. Lekcja zdalna. 
Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams. 
____________________________________________________
10.12.2020
Temat: Sędziowie i królowie Izraela. Lekcja zdalna.
Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams. 
____________________________________________________
 
04.12.2020
Temat: Dzieło zbawcze Jezusa. Lekcja zdalna.
Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams. 
____________________________________________________
03.12.2020 
Temat: Maryja w życiu Jezusa i Kościoła. Lekcja zdalna.
Proszę przeczytać opracowanie tematu nr 27 z katechizmu (s. 88-90, zdjęcia tych stron dodaje również na zespole klasy w Teamsie w zakładce pliki), a następnie proszę zapoznać się z tą prezentacją: KLIK
 
Jako zadanie i notatkę na podstawie powyższych treści proszę napisać:
Gdzie urodziła się Maryja? Jak mieli na imię jej rodzice? Kiedy obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi? Kiedy i kto ustanowił tę uroczystość? Opisz w jakich okolicznościach Jezus uczynił Maryję Matką całego Kościoła.
__________________________________________________________
 
27.11.2020
Temat: Adwent czasem oczekiwania. Lekcja zdalna. 
Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams.
______________________________________________________________________________

26.11.2020

Temat:Wiara chrześcijańska i jej cechy. Lekcja zdalna.

Proszę przeczytać w katechizmie opracowanie do t. nr 28, następnie zapoznać się z tą prezentacją: KLIK

Jako notatkę i zadanie proszę w zeszycie wypisać cechy wiary i krótko scharakteryzować. Napisane w zeszycie notatki proszę przesłać na teams. Te cechy wiary to jedno z zagadnień do egzaminu przed bierzmowaniem. 

______________________________________________________________

20.11.2020

Temat: Podstawowe prawdy wiary dotyczące Jezusa i Maryi. Lekcja zdalna. 

Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams.
___________________________________________________________________________

19.11.2020

Temat: Nauczanie Jezusa Chrystusa.

Proszę o zapisanie tematu lekcji, daty oraz o przeczytanie treści z katechizmu do tematu nr 25. Po tym proszę zapoznać się z tą prezentacją: KLIK a na zadanie i jako notatkę wybierzcie sobie jedno z błogosławieństw najbliższe waszemu sercu i napiszcie pod tematem lekcji razem z komentarzem do tego błogosławieństwa z prezentacji. 

_____________________________________________________________________________

13.11.2020

Temat: Jezus postacia historyczną. Lekcja zdalna.

Lekcja prowadzona przez MS Teams. 

W katechizmie temat nr 23.

_________________________________________________________________________________________

12.11.2020

Temat: Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem. Lekcja zdalna.

 

Szczęść Boże. Proszę zapisać temat lekcji, datę, zapoznać się z treścią katechizmu z tematu nr 24, a po tym proszę zapoznać się z tą prezentacją:

KLIK

Na zadanie proszę wypisać cuda uczynione przez Jezusa, które odnajdziemy w tabelce na str. 80.

Małopolska LIFE-IP