PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Język polski

Konkurs

 

ZASADY OCENIANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ 

Zajęcia wyrównawcze 26 X 2020

27 X 2020-język polski

 Temat: Rozbieżności między pisownią a wymową.

 1. Wykonaj zadanie 2 ze strony 76 w podręczniku.

 2. Wykonaj zadanie 1 ze strony 27 w zeszycie ćwiczeń.

 3. Wpisz w puste miejsca odpowiednią literę spośród podanych.

 li....ba (cz/dż), tak....e (k/g), k....ak (rz/sz), kła....ka (t, d), pro....ba (ś/ź), ro....pacz (s/z) 

3 XI-wtorek

Temat: Groźba unicestwienia świata-Stanisław Lem "Jak ocalał świat"

Przeczytaj tekst ze strony 80.

Wykonaj następujące zadania: zad. 2, str. 83, zad. 5a, strona 84. 

W zadaniu 5a postaraj się napisać co najmniej trzy argumenty.


 9 XI-poniedziałek-nie odbędą się zajęcia wyrównawcze


9 XI-poniedziałek


10 XI-wtorek

Temat: Sprawdź siebie- "Spotkanie z Kupcem"

Przeczytaj tekst ze strony 107 i wykonaj następujące zadania: zad. 2 i 6, str. 108.


12.11 . temat w zakładce historii


16 XI-poniedziałek-zajęcia wyrównawcze


16 XI-poniedziałek 


23 XI-poniedziałek-zajęcia wyrównawcze-zadania zostały udostępnione na platformie Teams.


23 XI-poniedziałek-język polski-zadania zostaną udostępnione na platformie Teams (będą aktywne tylko w czasie trwania lekcji).


24 XI-wtorek


30 XI-poniedziałek


1 XII-wtorek


7 XII-nie odbędą się zajęcia wyrónawcze.


7 XII-poniedziałek 


8 XII-wtorek

Zadania będą dostępne na platformie Teams. Można je wykonać w godzinach 8.00-16.00 


14 XII nie odbędą się zajęcia wyrównawcze.


14 XII-poniedziałek


15 XII-wtorek


21 XII-poniedziałek-zajęcia wyrównawcze


21 XII-poniedziałek-lekcja


22 XII-wtorek-lekcja


18 I-zajęcia wyrównawcze


18 I-poniedziałek-lekcja


19 I-wtorek-lekcja


 25 I-poniedziałek-lekcja


26 I-wtorek-lekcja


 


Małopolska LIFE-IP