PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Geografia

Nauka zdalna 2020-2021

Kontakt: geografia.jasien@wp.pl

  Przedmiotowy system oceniania z geografii.

Materiały   29.X7a lekcja_powtorzeniowa.

Materiały   30.X.7a Sprawdzenie wiadomosci.

Materiały   12,13. XI. 7a. Wody powierzchniowe.

13.XI. kl.7a II cz. lekcji na Microsoft Teams

Materiały   19-20.XI.7a Ochrona przeciwpowodziowa. (20.XI online) Lekcja 19, 20.XI. na Microsoft Teams

Lekcja na Microsoft Teams   26.XI.7a Morze Bałtyckie.

Materiały   27.XI. 7a Gleby.

Materiały   03.XII. 7a Lasy.

Lekcja na Microsoft Teams   04. XII.7a Ochrona środowiska przyrodniczego.

Materiały   10. XII. 7a Lekcja powtorzeniowa.

Lekcja na Microsoft Teams   11.XII. 7a Sprawdzian.

Materiały   17. XII. 7a Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

Materiały   18. XII. 7a Zmiany liczby ludnosci Polski i Europy.

Materiały   21. I. 7a. Struktura płci i wieku.

 Lekcja na Microsoft Teams   22. I. 7a Rzmieszczenie ludności.

 

Małopolska LIFE-IP