PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Zajęcia z wychowawcą

Zasady obowiązujące na lekcjach on-line w ramach nauki zdalnej .

1. Podczas lekcji on-line zachowujemy zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.

2. Logujemy się do zajęć co najmniej 5 minut przed lekcją.

3. Na początku każdej lekcji, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej, wyciszamy swoje mikrofony i słuchamy nauczyciela - on ustala zasady pracy i komunikowania się na lekcji.

4. Sygnalizujemy chęć zabrania głosu, a nauczyciel udziela go konkretnej osobie.

5. Czat służy do porozumiewania się nauczyciela z uczniami, wysyłania linków do narzędzi, zadawania pytań do nauczyciela, zgłaszania problemów z połączeniem itp.

6. Na zajęciach zabrania się: - wyłączania  sobie wzajemnie kamer i mikrofonów; - udostępniania swoich ekranów nie związanych z lekcją; - włączania w czasie lekcji innych aplikacji lub gier, nagrywania zajęć. Nie stosowanie się grozi konsekwencjami.

7. W razie zaobserwowania niewłaściwych zachowań kolegów/koleżanek uczeń zgłasza to nauczycielowi prowadzącemu lekcję lub wychowawcy.


17.11.20 - klik

24.11.20 - klik

01.12.20 - klik

08.12.20 - klik

15.12.20 - klik

22.12.20 - klik

Małopolska LIFE-IP