PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Religia

Temat: Z Maryją oczekuję na Zbawiciela - Adwent. Lekcja zdalna.

25.11.2020

Proszę, żeby uczniowie przeczytają katechizm na s.75-77 a następnie niech zapoznają się z symbolami adwentowymi: KLIK - zadanie - na podstawie tej prezentacji proszę wypisać do zeszytu i krótko opisać symbole adwentowe tam przedstawione. Prosze odesłać zdjęcie zeszytu z wykonanym zadaniem na Teams. 

_____________________________________________________________________________________

Temat: Dawid uczy mnie, że Bóg jest wszechmocny. Lekcja zdalna.

24.11.2020

Proszę, żeby uczniowie zapisali temat lekcji, datę, a następnie zapoznali się z treścią katechizmu do tematu nr 26 pomijając to pierwsze opowiadanie o królu Maciusiu ze str. 86. Następnie niech uczniowie zapoznają się z tą prezentacją: KLIK - prezentacja jest na temat psalmów, ponieważ duża część psalmów spisanych w Biblii to psalmy króla Dawida. W prezentacji będzie też notatka do zapisania w zeszycie. 

______________________________________________________________________________________

Temat: Z Mojżeszem czczę Świętego Boga. Lekcja zdalna.

data: 18.11.2020

Proszę zapisać temat lekcji, datę, przeczytać treść z katechizmu z tematu nr 25 oraz proszę o zapoznanie się z tą prezentacją: KLIK

Na końcu prosze o zapisanie w zeszycie tej notatki:

W czasie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej na pustyni Synaj Pan Bóg zawarł z nimi przymierze. Obiecał, że Izrael będzie Jego narodem wybranym i będzie się nim opiekował. Przez Mojżesza przekazał narodowi Dekalog i zobowiązał do jego przestrzegania. Przymierze to jest zapowiedzią Nowego przymierza, jakie Pan Bóg zawarł z ludźmi przez swojego Syna Jezusa Chrystusa.

_____________________________________________________________________________________

Temat: Abraham uczy mnie wiary i zaufania Panu Bogu.

data: 17.11.2020

 

Szczęść Boże. Proszę zapisać temat lekcji, datę, przeczytać treść z katechizmu z tematu nr 24 oraz proszę o zapoznanie się z tą prezentacją:

KLIK

Proszę zapisać krótką notatkę pod tematem:

Mój udział w obietnicach Abrahama

ABRAHAM KAŻDY Z NAS
-wędruje do Kanaanu
-Jego droga była nieznana,
ale wierzył i był Bogu posłuszny
- my wędrujemy do Nieba
- nie znamy naszej drogi życiowej
ale wierzymy, że z Nami jest Bógod Abrahama możemy nauczyć się :

WIARY I POSŁUSZEŃSTWA BOGU

 

__________________________________________________________________________________________

 

Temat: Ludzie odchodzą od Boga - zapowiedź Zbawiciela. Lekcja zdalna.

data: 10.11.2020

 

Szczęść Boże. Proszę zapisać temat lekcji, datę, przeczytać treść z katechizmu z tematu nr 22 oraz proszę o zapoznanie się z tą prezentacją:

KLIK

Małopolska LIFE-IP