PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Doradztwo zawodowe

30.10.2020 r.

Doradztwo zawodowe

Temat: Wszyscy jesteśmy zdolni!

ZDOLNOŚCI to inaczej predyspozycja do łatwego opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenie się; do wykonywania lepiej od innych pewnych czynności bądź działań. Zdolność oznacza w szczególności umiejętność uczenia się i nabywania określonych sprawności.

Poziom zdolności zależy od wielu czynników:

  • wrodzonych,
  • wychowania (czy rodzina, środowisko wychowawcze sprzyja rozwojowi zdolności),
  • własnej aktywności (pracowitość, wytrwałość, praca nad sobą).

Zdolności odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Decydują o jego powodzeniu w określonej działalności, o sukcesach i zadowoleniu z wykonywanej pracy, o efektach nauki, itp. Każda czynność człowieka wiąże się ze zdolnościami. Zdolnościami określa się takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególnych ludzi osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych, niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu. Aby określić szanse sukcesu skonstruowano specjalne testy zdolności dla rozmaitych dziedzin.

https://www.youtube.com/watch?v=v7iTVhKwH2s

klik

klik

Pozdrawiam. 

 

 

 

Małopolska LIFE-IP