PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Religia

21.12.2020

Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams.

Temat: Oddajemy pokłon Panu Jezusowi.

Prezentacja dla utrwalenia: KLIK (proszę żeby dzieci się z nią zapoznały z pomocą rodzica). Katechizm s. 82-83.

__________________________________________________________________________

Temat: Niedziela jest dla mnie dniem świętym.

16.12.2020

Lekcja prowadzona przez M. Teams.

__________________________________________________________________________


Temat: Tradycje wigilijne.

14.12.2020

Proszę, żeby dzieci zapoznały się z tradycjami wigilijnymi KLIK, będzie to wstęp do omówienia tematu o Bożym Narodzeniu, który opprowadzę online na następnej lekcji. A tutaj kolorowanka online: KLIK (może pojawić się reklama, trzeba odczekać chwilę)

___________________________________________

Temat: Oczekujemy na Jezusa razem z Maryją.

09.12.2020

 Proszę, żeby dzieci wysłuchały fragmentu Ewangelii ze wczorajszej uroczystości: KLIK a po wysłuchaniu niech spróbują odpowiedzieć na pytania: 

-Jakie postacie występują w tym biblijnym fragmencie ?

-Gdzie mieszkała Maryja?

-Jak ma na imię archanioł, którego Bóg posłał do Maryi?

-Jak zareagowała Maryja na słowa anioła?

-Czyją mamą miała zostać Maryja?

- Jaka była odpowiedź Maryi na słowa Gabriela?

Kolorowanka ze sceną zwiastowania: KLIK

Piosenki adwentowe do posłuchania: KLIK_1, KLIK_2

___________________________________________________________________

Temat: Rodzice Jana Chrzciciela. Nawiedzenie św. Elżbiety.

data: 07.12.2020

Dzisiaj dzieci zapoznają się z rodzicami Jana Chrzciciela, o którym mieli już katechezę. Niech zajrzą do tematu nr 24 i przypomną sobie tego, który jako ostatni z proroków mówił o Jezusie. Dzisiaj niech dzieci obejrzą filmik o rodzicach Jana Chrzciciela - Zachariaszu i Elżbiecie, że byli już w podeszłym wieku i nie było możliwe żeby mieli dzieci a tu jednak stał się cud i pojawił się ich syn - ostatni prorok (filmik - KLIK). Kolorowankę przesyłam o scenie nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję. Kiedy jeszcze Elżbieta była w ciąży Maryja pod natchnieniem Ducha Śiętego poszła do swojej kuzynki, żeby jej pomóc przygotować się do porodu (kolorowanka - KLIK).

________________________________________________________________

Temat: Świety Mikołaj uczy nas dobroci.

data: 02.12.2020

Prezentacja dla dzieci: KLIK - po zapoznaniu się z nią proszę o wykonanie zadań na s. 78-79.

_________________________________________________________________

Temat: Św. Jan Chrzciciel.

data: 30.11.2020

Temat nr 24, s. 73-75

Proszę żeby dzieci zapoznały się z ostatnim prorokiem, który ogłaszał przyjscie Zbawiciela. Nawoływał do nawrócenia mówiąc "prostujcie drogę Panu". Jak rozpoczniemy adwent będziemy mieli okazję żeby prostować swoją drogę Panu czyli nawracać się między innymi przez udział w Mszach świętych adwentowych z kazaniem dla dzieci. Będą transmisje z naszego kościoła na które zapraszamy od poniedziałku do soboty o g. 17.00 - na stronie parafii i na facebooku parafialnym.

Aby zapoznać się z postacią Jana Chrzciciela najpierw niech dzieci wysłuchają fragmentu Ewanegelii: KLIK - można włączyć lektora do odsłuchania.

Następnie mogą zapoznać się z jego postacią dzięki tej bajce KLIK albo rodzic niech sam powie kilka słów o nim, że był kuzynem Jezusa, że mieszkał na pustyni ubrany w skórę wielbłąda i żywił się szarańczą i miodem oraz, że umarł męczeńsko za to, że króla upominał za grzeszne życie.

Na końcu mogą pokolorować obrazek: KLIK - online na stronie lub wydrukować i ręcznie.

_________________________________________________________________________________

Temat: Człowiek Świątynią Ducha Świętego.

data: 25.11.2020

Najpierw proszę pomóc dzieciom odczytać fragment Pisma Świętego:

…) ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga (…). Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6, 19-20)

Komentarz: Świątynia to miejsce święte, miejsce, w którym przebywa (mieszka) Pan Bóg. Zwróćcie uwagę, co jest porównane do tego świętego miejsca. Świątynie (kościoły) są domem Boga i miejscem spotkania z Nim. Troszczymy się, aby było w nich czysto i pięknie. Także nasze ciała i serca mogą być czyste i piękne, by zamieszkał w nich Ducha Święty. Od chwili chrztu każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, o którą musimy się nieustannie troszczyć.

Naszym zadaniem jestdbanie o zdrowie ciała więc potrzebujemy zdrowego jedzenia, sportu, ubioru dostosowanego do pory roku, pilnego uczenia się żeby rozwijał się nasz umysł, a także trzeba dbać o swoją duszę, dlatego trzeba codziennej modlitwy, grzecznego zachowania i pełnienia dobrych uczynków.

O tym co potrzeba naszemu ciele i naszej duszy proszę teraz samemu zaznaczyć wykonując zadania ze s. 49-50.

_______________________________________________________________________________________

Temat: Adwent - radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Lecka zdalna. 

data: 23.11.2020

Proszę żeby ktoś z rodziców lub starszego rodzeństwa pomógł uczniowi przejś przez prezentację: KLIK

Następnie prosze pomóc uczniowi w wykonaniu zadań na s. 76-77 w katechizmie.

_______________________________________________________________________________________

Temat: Bóg mówi do mnie w Piśmie Świętym

data: 18.11.2020

Niech dzieci zaczną od obejrzenia filmiku o Piśmie Świetym: KLIK

Następnie niech wykonają zadania od s. 62 do 64.

Na str. 62 ilustracja przedstawia proroka Jonasza. Dzieci mogą zapoznać się z jego postacią z tej bajki: KLIK

________________________________________________________________________________________

Temat: Pomagam innym

data: 16.11.2020

Proszę, żeby dzieci zapoznały się z pomocoą kogoś starszego z tą prezentacją: KLIK

Następnie proszę żeby wykonali zadanie w katechizmie na s.59-61

Zadanie ze s.59 proszę żeby dzieci wykonały po wysłuchaniu przypowieści: KLIK (proszę włączyć lektora przyciskiem play)

 

__________________________________________________________________________________________

Temat: Kościół domem Bożym.

data: 09.11.2020

 

Szczęść Boże. Proszę żeby dzieci z pomocą rodziców albo starszego rodzeństwa zapoznały się z tą prezentacją:

KLIK

 

Małopolska LIFE-IP