PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Religia

Temat: Maryja uczy nas szacunku dla słowa Bożego.

data: 02.12.2020

Proszę, żeby dzieci najpier zapoznały się ze sceną zwiastowania - na s. 45, a po tym wykonały pierwsze zadanie na s. 46. Następnie niech zapoznają się z prezentacją: KLIK - można w niej pominąć filmik jaki tam się znajduje. Potem niech wykonają resztę zadań, a to ostatnie na s. 47 w dowolności - jakiś dobry uczynek albo jak ktoś się modli na klęcząco lub czyta Pismo Święte. 

______________________________________________________________________________

Temat: Jan Chrzciciel wzywa do odpowiadania na Boże słowo.

data: 26.11.2020

Proszę żeby dzieci najpierw zapoznały się z ostatnim prorokiem, który ogłaszał przyjscie Zbawiciela. Nawoływał do nawrócenia mówiąc "prostujcie drogę Panu". Jak rozpoczniemy adwent będziemy mieli okazję żeby prostować swoją drogę Panu czyli nawracać się między innymi przez udział w roratach. Będą transmisje z naszego kościoła na które zapraszamy od poniedziałku do soboty o g. 17.00.

Aby zapoznać się z postacią Jana Chrzciciela najpierw niech dzieci wysłuchają fragmentu Ewanegelii: KLIK - można włączyć lektora do odsłuchania.

Następnie mogą zapoznać się z jego postacią dzięki tej bajce KLIK albo rodzic niech sam powie kilka słów o nim, że był kuzynem Jezusa, że mieszkał na pustyni ubrany w skórę wielbłąda i żywił się szarańczą i miodem oraz, że umarł męczeńsko za to, że króla upominał za grzeszne życie.

Następnie niech wykonają zadania na s. 43-44. Tam gdzie jest zapisana praca domowa - dla chętnych z pomocą rodzica.

_______________________________________________________________________________

Temat: W Adwencie wsłuchujemy się w głos Boga.

data: 25.11.2020

Przed nami pierwsza niedziela adwentu, dlatego dzisiaj proszę pomóc dzieciom zapoznać się z tym tematem:

Proszę żeby dzieci zapoznały się z tą prezentacją: KLIK - są tam elementy aktywne do kliknięcia "info". Niech zapamiętają dobrze symbole adwentu, potrzebne to będzie do zadania w katechizmie.

Po tym niech uczniowie wykonają zadania na s. 40.

___________________________________________________________________________________

Temat: Okazujemy wdzieczność ludziom.

data:19.11.2020

Proszę, żeby dzieci dzisiaj postarały się odpowiedzieć za co mogą dziękować poszczególnym ludziom.

Najpierw niech posłuchają piosenki o wdzięczności wobec rodziców: KLIK

Po rozwiązaniu rebusu na s. 52. niech najpier powiedzą za co dziękują po kolei rodzicom, nauczyciolom i dziadkom i niech przynajmniej jedną z każdej odpowiedzi zapiszą. Na s. 53 po wpisaniu dzisiejszej daty niech napiszą odpowiedzi dotyczące ostatniego tygodnia nie tylko dnia dzisiejszego. 

____________________________________________________________________________________

Temat: Anioł stróż

data: 18.11.2020

Proszę aby ktoś z rodziców albo starszego rodzeństwa pomógł zapoznać się z tą prezentacją uczniowi: KLIK a zamiast proponowanego tam zadania niech pokolorują rysunek, który można odesłać do oceny: KLIK

__________________________________________________________________________________________

Szczęść Boże

Temat na dziś: Człowiek odpowiada na Boże Słowo

12.11.2020

Na początek proszę, żeby dzieci obejrzały krótki filmik o Piśmie Świetym: KLIK

 

Po tym proszę, żeby ktoś z rodziców albo starszego rodzeństwa pomógł odczytać uczniowi notatke zamieszcozną na str. 31. Następnie na str. 32 proszę, żeby w dymkach napisały takie odpowiedzi (najpierw niech same spróbują odpowiedzieć na pytanie zamieszczone o góry strony, można podpowiadać, żeby naprowadzić):

- Przez codzienną modlitwę osobistą i z rodziną.

- Przez chodzenie do kościoła na Msze święte i nabożeństwa.

- Przez dobre uczynki.

- Przez czytanie Pisma Świętego.

 

Po tym niech wykonaja polecenie ze str. 33 (praca domowa)

Małopolska LIFE-IP