PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Religia

10.12.2020

Temat: Żałuję za popełnione zło.

Najpierw ważne rozróżnienie: 

Zał za grzechy może być doskonały i niedoskonały. Jak rozumieć czym jest żal jest wyjaśnione w prezentacji. Natomiast te dwa rodzaje trzeba wyjaśnić:

Żal doskonałyŻal jest doskonały, gdy wypływa z miłości do Boga. Żałujemy, bo zraniliśmy Boga, który tak bardzo nas ukochał.

Żal niedoskonałyŻal jest niedoskonały wtedy, gdy żałujemy tylko dlatego, że boimy się kary, potępienia, piekła.

Proszę żeby uczniowi zapoznali się z tą prezentacją na temat pierwszego warunku dobrej sopowiedzi - żalu za grzechy: KLIK a następnie niech wykonaja zadanie w katechizmie (s. 91-93). 

___________________________________________________________

09.12.2020

Temat: Rachunek sumienia pomaga dobrze przygotować się do spowiedzi. 

Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams. 

______________________________________________________

03.12.2020

Temat: Grzech odrzuceniem miłości Boga.

Proszę żeby uczniowie przeczytali tę kartkę z modlitewnika na s. 85. Dzisiaj pierwsza lekcja na temat grzechów w ramach przygotowania się do pierwszej spowiedzi świętej. Dlatego dzisiaj poznamy jak określa się grzech i jak rozróżnia na lekki  i cieżki. Proszę, zeby zapoznali się z tymi wskazówkami:

Kiedy robimy coś złego np.nie zachowujemy któregoś przykazania, oddalamy się od kochającego Boga, krzywdzimy drugiego człowieka, popełniamy wtedy grzech.

Kiedy wiemy, że coś jest złe (czyli mamy świadomość) i nikt nas do tego nie zmusza (czyli czynimy to dobrowolnie), a my to zło robimy, wtedy grzeszymy.

Grzech to także niezrobienie czegoś dobrego (zaniedbanie dobra), choć wiemy, że powinniśmy to zrobić.

Grzech ciężki - jest to świadome i dobrowolne przekroczenie Bożych przykazań w poważnej sprawie. Skutkiem tego grzechu jest całkowite zerwanie przyjaźni z Panem Bogiem, utrata łaski uświęcającej (życie Boże w nas) . Tu konieczny jest sakrament pokuty i pojednania.

Grzech lekki - jest to grzech uczyniony w mniej ważnej sprawie, osłabia naszą przyjaźń z Panem Bogiem, ale nie powoduje utraty łaski uświęcającej. Tu wystarczy spowiedź powszechna, którą mówimy na początku mszy świętej: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu… i wzbudzony w sercu żal za grzechy.

Teraz proszę żeby uczniowie samodzielnie wykonali zadania na s. 85 i 86. Będziemy to omawiać przy najbliższej lekcji online.

_________________________________________________________________

02.12.2020

Temat: W kościele witam Pana Jezusa.

Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams.

_________________________________________________________________

26.11.2020

Temat: Człowiek odpowiada na zaproszenie Boga.

Ten temat proszę przerobić krok po kroku według tej prezentacji: KLIK

Zapraszam na roraty, będą transmijsce z naszego kościoła z rorat codziennie od poniedziałku do soboty o g. 17.00. W tym roku zeszłoroczni bohaterowie nie będą jeździć do sanktuariów, ale razem z nimi będziemy omawiać każdego dnia po kolei Mszę Świętą.

_____________________________________________________________________________________

25.11.2020

Temat: Adwent czasem oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa.

Zbliża się pierwsza niedziela adwentu, dlatego proszę, żeby uczniowie zapoznali się z tą prezentacją: KLIK - o symbolach adwentu

Następnie niech wykonają zadania ze s 205. 

_____________________________________________________________________________________

19.11.2020

Temat: Jezus zaprasza nas na spotkanie.

Proszę żeby uczniowie zapoznali się najpierw z tą prezentacją: KLIK

Następnie niech wykonają zadania ze s.76-78 (temat nr 19.)

______________________________________________________________________________________

18.11.2020

Temat: Przykazania kościelne.

Proszę żeby na początku uczniowie wypisali w odpowiedniej kolejności przykazania kościelne w katechizmie na s. 70 korzystając z tego  linku: KLIK - obrazki z katechizmu pomogą ustawić odpowiednią kolejność. 

Następnie niech zapoznają się z tym materiałem:


Pierwsze przykazanie

Drugie przykazanie

Trzecie przykazanie

Czwarte przykazanie

Piąte przykazanie

Po obejrzeniu proszę o wykonanie zadań na s. 72-74 (uczniowi powinni sami to zrobić) i z pomocą rodzica lub starszego rodzeństwa niech uczniowie postarają się wykonać zadanie na s. 71.

________________________________________________________________________________________

12.11.2020

Temat: Mówię prawdę - ósme przykazanie.

Proszę, żeby uczniowie po modlitwie od razu wykonali zadania na s. 67-68. Po tym niech zapoznają się z prezentacją KLIK. Trudne słowa proszę żeby rodzice pomogli wyjaśnić. Niektóre  będą wyjaśnione ale potrzeba też komentarza do nich i upewnienia się, ze zrozumieli (są to słowa typu obmowa, oszczerstwo, hipokryzja). Następnie proszę żeby wykonali zadanie na s. 69:

Wypełniam ósme przykazanie gdy:

- mówię prawdę,

- zachowuję powierzoną mi tajemnicę,

- mówie dobrze o innych,

- upominam gdy ktoś źle mówi o innych.

(można dopisać własne)

Nie wypełniam ósmego przykazania, gdy:

- obmawiam,

- kłamię,

- nie zachowuję tajemnicy,

- powtarzam plotki.

(można dopisać własne)

Małopolska LIFE-IP