PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Język polski

Konkurs


ZASADY OCENIANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ


 27 X 2020-język polski

Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie.

Spróbujcie wykonać następujące zadania z zeszytu ćwiczeń: str. 34, zad. 3, 4a, str. 36, zad. 7, str. 37, zad. 9 (dopasujcie tylko wykresy do zdań).

Karta pracy na drugą lekcję (taka sama, jaka była na teamsie).

karta pracy


 29 X 2020-czwartek-zajęcia rozwijające kreatywność

Załączam zadania dotyczące "Zemsty". Interesują nas strony 6-9. Jeśli ktoś ma możliwość, można wydrukować. 

Zadania


 3 XI 2020-wtorek

Temat: Autocharakterystyka-ćwiczenia redakcyjne.

karta pracy Proszę wykonać zadania 1-4. 

Zadania można wydrukować lub przepisać do zeszytu.


 4 listopada - język polski

temat: Rodzaje zdań podrzędnie złożonych- ćwiczenia utrwalające. (zast.)

Wejdź w ten link, wykonaj ćwiczenie i je odeślij. W razie niejasności porszę o kontakt przez e-dziennik lub Teams. Agata Jakubowska


 5 XI-czwartek 


 10 XI-wtorek

Zadania na dzisiejsze lekcje (jedna zamiast historii) zostały przesłane za pomocą platformy Teams. Przypominam,

że nie wolno nikomu udostępniać przesłanego pliku.


12 XI-czwartek-materiały na lekcję zostaną udostępnione za pomocą platformy Teams.


 12 XI-zajęcia rozwijające kreatywność


17 XI-język polski


19 XI-język polski-materiały zostaną udostępnione za pomocą platformy Teams (będą aktywne tylko

w czasie trwania lekcji).


24 XI-wtorek

Temat: Sprawdź siebie

karta pracy

zadań nie trzeba przesyłać


 26 XI-czwartek-nie odbędą się zajęcia rozwijające kreatywność


26 XI-lekcja, karta pracy


1 XII-lekcja


3 XII-lekcja


8 XII-lekcja


 10 XII-lekcja


10 XII-zajęcia rozwijające kreatywność


16.12 -zajecia wyrównawcze


 17 XII-lekcja 


 22 XII-lekcja


 19 I-lekcja


 Zajęcia wyrównawcze 20.01.2021


21 I-lekcja


21 I-zajęcia rozwijające kreatywność

zadania

teksty


 26 I-lekcja


 

 

 

 

Małopolska LIFE-IP