PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Religia

Temat: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną". Lekcja zdalna.

data: 30.11.2020

Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams.

__________________________________________________________________________________________

Temat: Jedyny Bóg i Pan. Lekcja zdalna. 

data: 25.11.2020

Dzisiejszą lekcją rozpoczynamy opmawianie 10 przykazań. Kazda kolejna lekcja będzie dotyczyła jednego. Ten temat wprowadza nas w ten cykl. Proszę przeczytać w katechizmie opracowanie do tematu nr. 20 i zapoznać się z tą prezentacją: KLIK.

Pod tematem prosze zapisac krótką notatkę:

Dekalog jest darem samego Boga. Przykazania wskazują jak trzeba żyć, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne. Każdy chrześcijanin powinien go znać, często odmawiać i przestrzegać w każdej chwili życia.

__________________________________________________________________________________________

Temat: Podwójne znaczenie Adwentu. Lekcja zdalna. 

data: 23.11.2020

Lekcja prowadzona przez Microsoft Teams.

__________________________________________________________________________________________

Temat: Właściwa hierarchia wartości. Lekcja zdalna.
data: 18.11.2020

Proszę zapisać temat lekcji, datę, zapoznać się z treścią katechizmową z tematu nr 19, następnie z tą prezentacją: KLIK a następnie proszę wypisać jako notatkę z prezentacji wymienione tam cztery rodzaje wartości a poźniej proszę zapoznac się z tym opracowaniem: KLIK

__________________________________________________________________________________________

Temat: Sumienie i jego rodzaje. Lekcja zdalna.

data: 16.11.2020

Lekcja prowadzona przez platformę Microsoft Teams do tematu nr 18 w katechizmie.

 

__________________________________________________________________________________________

Temat: Błogosławieństwa ewangeliczne. Lekcja zdalna.

data: 09.11.2020

 

Szczęść Boże. Proszę zapisać temat lekcji, datę, przeczytać treść tematu nr 17 w katechiźmie oraz proszę o zapoznanie się z tą prezentacją:

KLIK

Małopolska LIFE-IP