PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Geografia

Nauka zdalna 2020-2021

Kontakt i przesyłanie zadań i pytań:  geografia.jasien@wp.pl

  Przedmiotowy system oceniania z geografii.

Materiały   27.X.8b Indie kraj kontrastów.

Materiały   03.XI.8b. Bliski Wschód

Lekcja na Microsoft Teams   10.XI.8b Lekcja powtorzeniowa online

SPRAWDZIAN   17.XI.8b Azja

Lekcja na Microsoft Teams   24.XI.8b Środowisko przyrodnicze Afryki online.

Materiały   01. XII.8b. Rolnictwo Afryki.

Lekcja na Microsoft Teams   08.XII. 8b Przemysł i usługi w Afryce.online

Materiały   15. XII. 8b Etiopia problemy głodu i niedożywienia.

Lekcja na Microsoft Teams   22. XII. 8b. Kenia turystyczny potencjał.docx

  22.XII. 8b. zestaw nr 1

Lekcja na Microsoft Teams   19.I.8b Lekcja powtorzeniowa.

Małopolska LIFE-IP