PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Mapa strony

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Galerie
Wyjazdowa lekcja EKO 2019
Konwencja Praw Dziecka - 2019
Turniej kręglarski 2019
Dzień Misia 2019
Powiatowy Konkurs Recytatorski 2019
Dzień Rzucania Palenia 2019
Mikołaj 2019
Konkurs Nie Pal 2019
Wigilia bez plastiku w 7a
I Turniej - II Edycja Ligi Koszykówki dziewcząt
Konkurs MOK 2020
Bezpieczeństwo podczas ferii 2020
Teatr w Tarnowie 2020
Zabawa karnawałowa 2020
Liga Koszykówki - turniej 2
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - koszykówka - 2020
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020
IMS 2020 rejon koszykówka
ID koszykówka - III m
Kartka dla Medyka 2020
Życzenia dla lekarza
Żonkile kl 4
Dzień Ziemi 2020
Recycling kl 5
Kampania ekologiczna „Pomagamy pszczołom bez lipy”
Kampania - woda
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Pamiętamy 2020
Narodowe czytanie 2020
Dzień Emotikona 2020
Wizyta w gospodarstwie ogrodniczym 2020
Badminton 2020
Podziękowanie od prezydenta 2020
Ślubowanie uczniów klasy 1
Wizyta arborysty w naszej szkole
Projekt czytelniczy 6b
Postacie z bajek 2020
Czytamy_1_3
Czytamy 8b
Czytamy 4a
Zbiórka żywności Caritas 2020
Filmy
Koszykarze z Jasienia - I miejsce w zawodach rejonowych
SP Jasień
WOŚP Rekord Pobity
Larysa M
Julia D
Amelia K
NAUKA ZDALNA
ZASADY OCENIANIA NA CZAS NAUKI ZDALNEJ
Oddział 0
Klasa 1
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język angielski
Edukacja informatyczna
Edukacja plastyczna
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Zajęcia wyrównawcze
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia kreatywne
Klasa 2
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Edukacja plastyczna
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia z logopedą
Zajęcia wyrównawcze
Edukacja informatyczna
Klasa 3
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język angielski
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Edukacja plastyczna
Edukacja muzyczna
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia z logopedą
Zajęcia kształtujące kreatywność
Klasa 4a
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Przyroda
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Wychowanie do życie w rodzinie
Klasa 4b
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Przyroda
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 5
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 6a
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Zajęcia kształtujące kreatywność - język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Klasa 6b
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 7a
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Zajęcia kształtujące kreatywność - język polski
Język angielski
Język niemiecki
lekcja 21.01.
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 7b
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Zajęcia kształtujące kreatywność - język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Zajęcie korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Wychowanie do życia w rodzinie
Klasa 8a
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Klasa 8b
Religia
Przedmiotowy system oceniania do nauczania zdalnego
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życie w rodzinie
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Pedagodzy szkolni
Doradca zawodowy
Biblioteka szkolna
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia dla klas I - III, konsultacje
Nasza miejscowość
Nauczyciele i uczniowie
Organy szkoły
Dyrektor
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna
Praca szkoły
Godziny pracy
Organizacje Szkolne
Kalendarz Roku Szkolnego
Konkursy
Zajęcia Pozalekcyjne
Dokumenty Szkoły
Statut szkoły
Ocenianie
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO
Szkolny Zestaw Programów i Szkolny Zestaw Podręczników
Regulaminy
Dokumenty do pobrania
Akcje, programy
Profilaktyka walki z rakiem
Szklanka mleka, Owoce w szkole
Lekki tornister
Czysta Małopolska
Bezpieczeństwo na drodze
Edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo
Programy szkolne
Odblaskowa Szkoła
Oddział Przedszkolny
Ramowy rozkład dnia
Wymagania edukacyjne
Wyprawka dla przedszkolaka 2020
Podział godzin
Gazetka szkolna KLEKS
Biblioteka
Regulamin Biblioteki Szkolnej
Spis lektur szkolnych
Koło biblioteczne
Godziny Otwarcia biblioteki szkolnej
Pracownicy
Ubezpieczenie uczniów
Rodzice
Terminy zebrań z rodzicami
Terminy konsultacji dla rodziców
Pomoc dla rodziców
Bezpieczna Szkoła
Stołówka szkolna
REKRUTACJA
Profil Nabywcy
RODO
RSS
Mapa strony
Małopolska LIFE-IP