PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Mapa strony

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Komunikaty
Galerie
Wyjazdowa lekcja EKO 2019
Konwencja Praw Dziecka - 2019
Turniej kręglarski 2019
Dzień Misia 2019
Powiatowy Konkurs Recytatorski 2019
Dzień Rzucania Palenia 2019
Mikołaj 2019
Konkurs Nie Pal 2019
Wigilia bez plastiku w 7a
I Turniej - II Edycja Ligi Koszykówki dziewcząt
Konkurs MOK 2020
Bezpieczeństwo podczas ferii 2020
Teatr w Tarnowie 2020
Zabawa karnawałowa 2020
Liga Koszykówki - turniej 2
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - koszykówka - 2020
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020
IMS 2020 rejon koszykówka
ID koszykówka - III m
Kartka dla Medyka 2020
Życzenia dla lekarza
Żonkile kl 4
Dzień Ziemi 2020
Recycling kl 5
Kampania ekologiczna „Pomagamy pszczołom bez lipy”
Kampania - woda
Filmy
Koszykarze z Jasienia - I miejsce w zawodach rejonowych
SP Jasień
WOŚP Rekord Pobity
NAUKA ZDALNA
Oddział 0
Klasa 1
Edukacja wczesnoszkolna
Religia
Język angielski
Edukacja informatyczna
Edukacja plastyczna
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Zajęcia wyrównawcze
Gimnastyka korekcyjna
Klasa 2
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Religia
Edukacja plastyczna
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia z logopedą
Zajęcia wyrównawcze
Klasa 3ab
Język angielski
Religia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Wychowanie fizyczne
Edukacja plastyczna
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia z logopedą
Zajęcia sportowe
Koło naukowe 3a
Klasa 4
Religia
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Przyroda
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 5a
Religia
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Klasa 5b
Religia
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 6a
Religia
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Klasa 6b
Religia
Język polski
Język angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Matematyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia z logopedą
Klasa 7a
Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Klasa 7b
Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Zajęcie korekcyjno - kompensacyjne
Klasa 8
Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Pedagodzy szkolni
Doradca zawodowy
Biblioteka szkolna
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia dla klas I - III, konsultacje
Pracownicy
Nasza miejscowość
Nauczyciele i uczniowie
PLAN LEKCJI
Organy szkoły
Dyrektor
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Rada Pedagogiczna
Praca szkoły
Godziny pracy
Organizacje Szkolne
Kalendarz Roku Szkolnego
Konkursy
Zajęcia Pozalekcyjne
Dokumenty Szkoły
Ocenianie
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO
Szkolny Zestaw Programów i Szkolny Zestaw Podręczników
Regulaminy
Dokumenty do pobrania
Akcje, programy
Profilaktyka walki z rakiem
Szklanka mleka, Owoce w szkole
Lekki tornister
Bezpieczeństwo na drodze
Edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo
Czysta Małopolska
Programy szkolne
Odblaskowa Szkoła
Ubezpieczenie uczniów
Biblioteka
Regulamin Biblioteki Szkolnej
Spis lektur szkolnych
Koło biblioteczne
Godziny Otwarcia biblioteki szkolnej
Gazetka szkolna KLEKS
Rodzice
Terminy zebrań z rodzicami
Terminy konsultacji dla rodziców
Pomoc dla rodziców
Oddział Przedszkolny
Ramowy rozkład dnia
Wymagania edukacyjne
Organizacja pracy oddziału przedszkolnego w okresie czasowego zawieszenia zajęć
Bezpieczna Szkoła
Stołówka szkolna
REKRUTACJA
Profil Nabywcy
RODO
RSS
Mapa strony
Małopolska LIFE-IP