PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

10 czerwca 2020 20:01 | Aktualności

Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Prosimy o zapoznanie się z informacją w załączniku.

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 09:39 | Aktualności

Kampania profilaktyczna "W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno".

Dzień dobry, Przekazujemy Państwu multimedialną kampanię profilaktyczną "W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno". Mamy nadzieję, że przesłane materiały spełnią Państwa oczekiwania i sprawdzą się jako efektywne działania profilaktyczne w tym trudnym dla nas wszystkich czasie...

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 11:30 | Aktualności

Procedury Egzamin Ósmoklasisty

Prosimy uczniów klasy 8 oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się z Precedurami Egzaminu Ósmoklasisty (załącznik).

czytaj więcej »

08 czerwca 2020 15:43 | Aktualności

Rozwiązanie konkursu „ Droga Karola Wojtyły do świętości”

W naszej szkole odbył się konkurs, który upamiętniał setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Wszystkie prace, które zostały nadesłane odznaczają się niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły związane z postacią naszego Wielkiego Rodaka. Trudno było wybrać...

czytaj więcej »

05 czerwca 2020 12:45 | Aktualności

Kalendarz roku szkolnego od 8 czerwca do 31 sierpnia 2020

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym kalendarzem roku szkolnego

czytaj więcej »

05 czerwca 2020 12:36 | Aktualności

Informacja dla rodziców i uczniów klasy 8 dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy Rodziców i uczniów klasy 8 do zapoznania się z pokazem logowania i rekrutowania uczniów do szkoły ponadpodstawowej w systemie Vulcan.

czytaj więcej »

01 czerwca 2020 09:09 | Aktualności

Życzenia

Drodzy uczniowie!

czytaj więcej »

29 maja 2020 12:58 | Aktualności

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji z nauczycielami uczniów klas IV - VIII, organizowanymi w szkole od 1 czerwca 2020. Uczeń, lub rodzice/opiekunowie ucznia, który chce wziać udzial w konsultacjach, powinien/powinni poinformować (za pośrednictwem poczty elektronicznej)...

czytaj więcej »

29 maja 2020 12:32 | Aktualności

KLASYFIKACJA ROCZNA - INFORMACJA

Prosimy o zapoznanie się z terminami oraz zasadami przeprowadzania klasyfikacji rocznej uczniów za rok szkolny 2019/2020.

czytaj więcej »

27 maja 2020 13:07 | Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W związku z organizowaniem od 1 czerwca 2020 konsultacji dla uczniów klas IV - VIII z poszczególnych przedmiotów w szkole oraz koniecznością opracowania harmonogramu konsultacji prosimy o zgłaszanie uczniów na konsultacje. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową...

czytaj więcej »

Małopolska LIFE-IP