Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
http://pspjasien.pl

16 marca 2020 10:05 | Aktualności

Informacja dla uczniów klasy 8 - egzaminy ósmoklasisty

Informacja od wychowawcy klasy 8.

 

Link do strony:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/