Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
http://pspjasien.pl

08 kwietnia 2020 15:57 | Aktualności

Ważna informacja dla rodziców dzieci korzystających z obiadów!

Prosimy o dokonanie  opłat za obiady za marzec (jeśli jescze nie zostały dokonane) jak najszybciej. Pieniądze powinny być na koncie najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2020 rano. Jeśli wpłat nie będzie na koncie, za każdy dzień zwłoki będą naliczane  odsetki.