Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
http://pspjasien.pl

09 czerwca 2020 11:30 | Aktualności

Procedury Egzamin Ósmoklasisty

Prosimy uczniów klasy 8 oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się z Precedurami Egzaminu Ósmoklasisty (załącznik).

Załączniki:

procedury_2020_eo.pdf [96.92 KB]