Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
http://pspjasien.pl

17 września 2020 12:47 | Aktualności

Informacja dla rodziców

1. Zebrania z rodzicami odbędą się w dwóch terminach:

Spotkania będą miały miejsce w salach lekcyjnych. Prosimy Państwa o przybycie do szkoły w maseczkach.

2. Spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców odbędzie się w czwartek 24.09.2020r. o godzinie 17.30.