Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
http://pspjasien.pl

11 października 2020 22:50 | Aktualności

Apel Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie poprosiło szkołę o promocję w upowszechnieniu informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. 

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej *spisrolny.gov.pl* <https://spisrolny.gov.pl/> [3] oraz pod 
numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Zdjęcia: