PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

13 lutego 2019 20:25 | Aktualności

UWAGA!!! KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

UWAGA!!!

KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

1. Udział w konkursie plastycznym polega na przedstawieniu pracy plastycznej nt. zdrowego odżywiania   i aktywności fizycznej pt. „Zdrowo jedz i ćwicz”.

2.  Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

3. Praca konkursowa powinna mieć wymiar A3 (duży blok).

4. Prace plastyczne będą oceniane według następujących kryteriów:

a) kreatywność oraz oryginalność pracy plastycznej

b) różnorodność pomysłów

c) poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji

d) walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne

e) przejrzysty i uporządkowany układ pracy

 

Cele konkursu:

1) Upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu i aktywności fizycznej wśród dzieci przedszkolnych i uczniów.

2) Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i dbałości o aktywność fizyczną.

3) Wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

4) Poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

5) konkurs realizowany w ramach projektu „Czysta Małopolska”

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 25 LUTEGO 2019r. (poniedziałek) do wychowawców lub do  p. Jolanty Płachty

  

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 „ZWIASTUNY WIOSNY”

 Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografowaniem przyrody, oznak nadchodzącej wiosny.

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie zdjęć na podany do kontaktu adres mailowy: przyrodajasien@onet.pl

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia.

3. Fotografie zgłaszane na konkurs powinny przedstawiać tegoroczne zwiastuny wiosny. Nie mogą to być zdjęcia pobrane z internetu lecz oryginalne.

4.Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej umieszczonej na stronie szkoły.

6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym.

7. Termin nadsyłania prac: do 15 marca 2019r.

 

Przeczytano: 171 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP