PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

27 sierpnia 2020 11:27 | Aktualności

Wewnętrzna procedura pobytu ucznia w szkole - informacje podstawowe


Wewnętrzna procedura pobytu ucznia w szkole.

(informacje podstawowe)

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w tym możliwość zachowania dystansu społecznego między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczenie gromadzenia się uczniów, dokonane zostaną zmiany w organizacji pracy szkoły.
 2. Zmiany dotyczyć będą  godzin rozpoczynania zajęć lekcyjnych prze uczniów, organizacji przerw, dyżurów nauczycieli oraz wchodzenia/ wychodzenia  do/z budynku szkoły.
 3. Uczniowie odbywają lekcje zgodnie z tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa zawierających wytyczne GIS, MZ, MEN.
 4. Rodzice nie wprowadzają dzieci do szkoły- przekazują dziecko pracownikowi szkoły przed wejściem  z wyjątkiem rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego  oraz do 10 września 2020r. rodziców klasy pierwszej.
 5. Rodzice oddziału przedszkolnego i  klasy 1 mogą wprowadzić dziecko tylko do wyznaczonej strefy, gdzie przekazują dziecko pracownikowi szkoły, który sprowadza je do szatni.
 6. Rodzice/ opiekunowie wchodząc do szkoły muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawice jednorazowe (lub dezynfekcja rąk).
 7. Nauczyciele dopilnowują, by uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 8. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – III i IV – VIII zostają wyznaczone odpowiednie wejścia/ wyjścia do/ze szkoły:
  - Wejście nr 1 – dzieci z oddziału przedszkolnego, kl.1, kl.2, kl.3, kl.6b, kl.4b, 7a, 8a,
  - Wejście nr 2 – uczniowie kl.5, kl.6a, kl.4a, kl.7b, kl.8b.
 9.  Uczniowie wchodzący wejściem nr 1 przebierają się w szatni, w przydzielonych poszczególnym  klasom boksach.
 10. Uczniowie wchodzący wejściem nr 2 zostawiają odzież wierzchnią i obuwie w wyznaczonych  dla tych klas miejscach:
  - kl.5, kl. 4a, kl.7b – parter S,
  - kl.6a, kl. 8b – piętro S.
 11. Wszyscy uczniowie mają obowiązek umieszczania w workach swoich butów, czy pantofli, które powinny być podpisane.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły dla zapewnienia większego bezpieczeństwa, poruszają się wzdłuż wyznaczonych szlaków komunikacyjnych (strona prawa – lewa – strzałki ).
 13. Przy wejściach do szkoły, sali gimnastycznej, wyjściu ze szatni, na piętrze umieszcza się płyn dezynfekujący, z którego korzystają uczniowie według zamieszczonej instrukcji.
 14. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej w miarę możliwości stałej sali.
 15. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zwiększa się obszar szkoły wymagający stałego nadzoru oraz liczba nauczycieli dyżurujących na przerwach.
 16. Uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych na  świetlicy, która będzie czynna w godzinach od 7.30 do 9.40 oraz od 11.30 do 16.00.
 17. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy oraz innej wyznaczonej na stałe sali.
 18. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy uczą zarówno w klasach I – III jak i IV – VIII.
 19. W klasach starszych przerwy organizowane są co 45 minut. Uczniowie nie muszą opuszczać klas na przerwę.
 20. W czasie przerw wszyscy uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących w wyznaczonych dla klas obszarach. Nauczyciele czuwają nad zachowaniem przez uczniów dystansu społecznego i przestrzeganiem innych wytycznych zawartych w procedurach.
 21. Klasy I – III spożywają  drugie śniadanie według harmonogramu, by umożliwić pracownikom obsługi dezynfekcję blatów stolików.
 22. Uczniowie nie dzielą się piciem i jedzeniem z innymi uczniami.
 23. Uczniowie nie pożyczają od siebie przyborów szkolnych, potrzebnych materiałów i podręczników.
 24. Uczniowie korzystający z obiadów będą je spożywali z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Obiady wydawane będą na dwóch kolejnych przerwach piętnastominutowych o godzinie 11.30 oraz 12.30 według harmonogramu. Uczniowie będą mieli podawane posiłki do stolików przez wyznaczonego pracownika, który będzie wyposażony w maseczkę.
 25. Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane według opracowanych zasad podobnie jak zajęcia obowiązkowe.

 

 Informacja w postaci pliku PDF - KLIK

Przeczytano: 653 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP