PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

21 października 2020 16:59 | Aktualności

Konkurs dla uczniów klas 4 - 8 o Fryderyku Chopinie

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO UDZIAŁU W KONKURSIE POD HASŁEM

Fryderyk Chopin- Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel

 

Regulamin konkursu

 

I. Organizatorami konkursu są pani Agata Jakubowska i pani Bernadeta Zyznawska.

II. Cele konkursu:

 1. Uczczenie 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
 2. Przybliżenie postaci Fryderyka Chopina.
 3. Motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat losów, twórczości, nauczania Jana Pawła II oraz poszerzania swoich umiejętności.
 4. Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni.
 5. Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV VIII
 2. Tematem konkursu jest wykonanie pracy (lapbook lub prezentacja multimedialna) przedstawiającej postać i twórczość Fryderyka Chopina.
 3. Prace należy składać do 16 listopada 2020 r. (;

(prezentacje multimedialne należy wysłać do 16 listopada na adres e-mail: jpolski.jasien.j@wp.pl lub bernadeta.zyznawska1@onet.pl).

 1. Do konkursu każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę
 2. Prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez organizatorów, po powrocie do szkoły;
 3. Najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej.

 

IV. Technika wykonania:

 1. Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point; Mile widziane fragmenty muzyki Fryderyka Chopina.
 2. Lapbook- wymiar A3, strona tytułowa, informacje w „kieszonkach” zgodne z tematem konkursu.  (jak wykonać lapbook możecie zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU)
 3. Prace powinny być wykonane przez uczniów samodzielnie.
 4. Prace należy podpisać (imię i nazwisko, klasa).
 5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,

 Prace nie podlegają zwrotowi.

V. Kryteria oceny:

 1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
 2. Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji.
 3. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka).
 4. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 5. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
 6. Techniczna poprawność wykonania.
 7. Estetyka i efekt wizualny.

VI. Jury:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

VII. Nagrody:

 Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się na najbliższej akademii szkolnej.

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu                  i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu „Droga Karola Wojtyły do świętości” zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

 

 

Przeczytano: 68 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP