PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

21 października 2020 17:00 | Aktualności

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 o Fryderyku Chopinie

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-III DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel - Fryderyk Chopin”

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel - Fryderyk Chopin”

 

I. Organizatorami konkursu są pani Agata Jakubowska i pani Bernadeta Zyznawska

 

II. Cele konkursu:

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

- popularyzacja osoby Fryderyka Chopina- (w tym roku przypadała jego 210 rocznica urodzin)

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I,II i III.

- prace należy składać w bibliotece szkolnej lub u pani Agaty Jakubowskiej do 16 listopada 2020   

- prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez organizatorów

- najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej

 

IV. Technika wykonania:

- pracę należy wykonać w formacie A4

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

- do konkursu każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę.

 

V. Forma prac:

- prace powinny być wykonane  przez uczniów samodzielnie, w dowolnej technice, określonym wymiarze

- prace należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa)

- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,

- prace nie podlegają zwrotowi.

 

VI. Jury:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

 

VII. Nagrody:

- zwycięzcy otrzymają dyplomy i  nagrody

 

VIII. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się na najbliższej akademii szkolnej,

 

IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel - Fryderyk Chopin” zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Przeczytano: 56 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP