PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

21 października 2020 17:05 | Aktualności

Konkurs literacki "Jestem poetą" dla wszystkich uczniów

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

„Jestem poetą”

temat: „Mimozami jesień się zaczyna- poetycko o jesieni” - napisz wiersz o tematyce jesiennej. Wyraź swoje uczucia do piękna przyrody jesiennej.

1. Cele konkursu :

 

 • popularyzowanie twórczości poetyckiej;
 • rozwijanie sprawności pisania wierszy;
 • kształtowanie wśród młodzieży postaw kreatywnych;
 • zainteresowanie uczniów poezją;
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
 • uwrażliwianie uczniów na piękno przyrody.

 

2. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Jasieniu .

 

 3. Wymogi konkursowe

 • forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
 • treść o tematyce jesiennej,
 • praca musi zawierać minimum 6 wersów,
 • każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jeden wiersz.
 • utwór poetycki musi być napisany przez jednego autora dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach a także nie publikowanych w sieci Internet
 • prace należy  przekazać w formie papierowego wydruku na kartce A4 oraz w formie elektronicznej.

Praca powinna zawierać:

 • metryczkę  (wg wzoru:  tytuł wiersza, imię i nazwisko autora pracy, klasę)

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i jego opiekunowie prawni  reprezentowana wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej szkoły.

4. Terminy:

Konkurs trwa od 21 października 2019 r. do 23 listopada 2020 r.

Prace należy składać do p. Agaty Jakubowskiej  lub p. B. Zyznawskiej   do 23 listopada 2020 r.

 Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji pracy.

5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych uczestników Konkursu  na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy wskazanym w ust.1 osobom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

 

Przeczytano: 86 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP