PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

22 października 2020 12:30 | Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dla Rodziców i uczniów na czas zdalnego nauczania

                    Szanowni Państwo i Drodzy Uczniowie – stajemy przed nowymi wyzwaniami.   Niewykluczone,  że ze względu na obserwowany ostatnio wzrost zachorowań przyjdzie nam znowu przejść na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Stąd kilka ważnych informacji, z  którymi należy się zapoznać.

 

 1. Narzędzia i strony  wykorzystywane przez nauczycieli podczas zdalnego nauczania :

 

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny możliwość komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Służy nie tylko do wystawiania ocen, ale również do zadawania prac domowych, wyznaczania lektur do przeczytania oraz przesyłania linków do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. Dlatego warto uprzedzić rodziców, by w miarę możliwości regularnie sprawdzali informacje publikowane w dzienniku.

Narzędzia wideo

 Microsoft Teams narzędzie  pozwala na zdalny kontakt z uczniami. Dzięki niemu można prowadzić wieloosobowe widekonferencje, a nawet dzielić się zawartością ekranu z pozostałymi uczestnikami (tu: uczniami).

Czat

 Komunikatory takie jak Messenger czy WhatsApp, które pozwalają  na bieżące porozumiewanie się z uczniami. Dają także możliwość stworzenia grupy, w której będzie można porozumiewać się równocześnie z całą klasą. Łatwo więc zlecić uczniom przeczytanie fragmentu tekstu czy napisanie wypracowania.

Platformy edukacyjne

Nowe możliwości dają także platformy edukacyjne, które mogą pomóc w organizacji zdalnego nauczania:

 • Office 365– daje możliwość udostępniania online materiałów i zadań i porozumiewania się za pomocą zdalnych komunikatorów (zarówno indywidualnie jak i z całą klasą).
 • Microsoft Teams – daje możliwość publikacji online materiałów, ale także przeglądania i sprawdzania prac uczniów (w tym przesyłania im informacji zwrotnych). Aplikacja oferuje też takie funkcje jak prezentacja i tablica cyfrowa. Podczas zajęć można komunikować się z uczniami za pomocą tablicy przy użyciu tekstu pisanego, audio lub wideo.
 • e- podręczniki

 

 1. 2.       Kontakt z uczniami i organizacja zajęć
 • Co najmniej 50 % lekcji z wiodących przedmiotów odbywać się będzie online przy użyciu Microsoft Teams Education (45 minutowa godzina nauczyciela może składać  się z 15 – 20 minutowego  bezpośredniego spotkania z uczniami podczas zdalnego nauczania oraz 30- 25  minutowej indywidualnej konsultacji  nauczyciela z uczniami ).

 

 • W tygodniu poprzedzającym (do czwartku) nauczyciele zgodnie z planem lekcji mają wspólnie ustalić, które zajęcia będą prowadzone online, a na które będą wysyłać materiały w formie  tekstowej. Informują o tym z wyprzedzeniem uczniów i rodziców. Tak jak w poprzednim roku  materiały w formie tekstowej będą umieszczane na stronie internetowej szkoły
 1. 3.       Obowiązki rodzica:
 • Obowiązkiem rodzica jest przynajmniej raz dziennie zalogować się na swoje konto do e- dziennika i odczytać ewentualne komunikaty i wiadomości.
 • Jeśli z przyczyn zdrowotnych lub technicznych uczeń nie może brać udział w zajęciach rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły tego samego dnia, w którym ta sytuacja wystąpiła.
 1.  Obowiązki ucznia:

Każdy uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w nauce zdalnej:

 • każdego dnia loguje się na swoje konto do e-dziennika Vulcan oraz Microsoft Office i odczytuje komunikaty i wiadomości,
 • punktualnie zgodnie z planem zajęć online zgłasza swoją gotowość do zajęć,
 • przystępując do lekcji online jest schludnie ubrany, wyposażony w niezbędne pomoce
  i przybory w zależności od specyfiki przedmiotu,
 • terminowo wykonuje i odsyła zlecone przez nauczycieli prace.

Stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Czas spędzony przy komputerze/tablecie ogranicza do wykonania na tym sprzęcie

 niezbędnych czynności.

 

 1. 5.        Zasady kontaktu  z nauczycielami i potwierdzania obecności na zajęciach:
 2. 6.       Zasady  i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu:
 • Każdy rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego i mailowo. Nauczyciel odpowiada wtedy w ciągu 48 godzin. W razie kontaktu telefonicznego rodzic może kontaktować się w godzinach 8.00 – 16.00
 • Potwierdzeniem podejmowania przez uczniów aktywności zdalnej/obecności na zajęciach online jest: uczestniczenie w zajęciach online, odbieranie wiadomości, zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym, wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę do oceny pracy ucznia. Ze względu na problemy techniczne sprzętu komputerowego/internetu lub liczbę sprzętu jaka przypada na jedno dziecko w gospodarstwie domowym obecność na zajęciach nie zawsze będzie  uzależniona od udziału ucznia w zdalnym nauczaniu w czasie rzeczywistym.
 • Stwierdzona i udokumentowana w wymieniony wyżej sposób obecność ucznia na zajęciach wpisywana jest do dziennika elektronicznego.
 • W przypadku uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu obecność potwierdza się poprzez: odbierane wiadomości, zapoznanie się z przesłanym materiałem, wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy.
 • W przypadku gdy uczeń nie posiada komputera istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu szkolnego (w miarę jego dostępności).
 • Uczeń wykonuje zadania wskazane przez nauczyciela w określonym przez niego czasie.
 • Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w formie kształcenia na odległość.
 • Prace ucznia podlegają ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania –zmodyfikowanymi do potrzeb zdalnego nauczania. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
 • W trakcie nauczania zdalnego uczeń może być  oceniany:

 

 • za aktywność online,
 • za odpowiedzi ustne podczas lekcji online (wideolekcji),
 • za systematyczność, terminowość i kreatywność,
 • za  dodatkowe zadania.

 

 • Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on- line. Uczniowie powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

 

 

 1. 7.       Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej :
 • Nauczyciele realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia integracji sensorycznej ) i zajęcia rewalidacyjne, będą utrzymywać stały kontakt elektroniczny z uczniem, którego wspierają zdalnie w nauce za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan, Microsoft Teams .
 • Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej będą informować ucznia i/lub rodzica za pomocą dostępnych komunikatorów o materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez ucznia w domu.    

 

 1. 8.        Etykieta i zasady na lekcjach online:
 • Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
  To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 •  Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 • Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
 • Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 •  Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 • Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 •  Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności
  na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 •  Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
 • Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 

Przeczytano: 330 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP