PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU - WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ - INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW - AKTUALNOŚCI - GALERIA - PLAN LEKCJI

Aktualności

05 stycznia 2021 18:03 | Aktualności

KONKURS NA Aktywność fizyczną w czasie ferii! ph. DOMOWY TOR PRZESZKÓD

KONKURS NA

Aktywność fizyczną w czasie ferii!

ph. DOMOWY TOR PRZESZKÓD

Styczeń 2021

1. Organizatorzy:

- PSP Jasień,  Starostwo Powiatowe w Brzesku

2. Cel konkursu:

- aktywność fizyczna w czasie pandemii,

- rozbudzanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu,

- rozwijanie kreatywności uczniów.

3. Uczestnicy konkursu

- uczniowie klas 4-8

3. Miejsce konkursu i termin, czas trwania:

- przydomowy ogród, dom, pokoje, itp.

- konkurs trwa od 7 do 14 stycznia

4. Zasady konkursu

Celem zabawy jest stworzenie toru przeszkód. Uczestnik konkursu spośród 16 rzeczy (lista poniżej) powinien wybrać 7 i stworzyć z nich tor, który później sam musi pokonać. Oczywiście, warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nagranie i przesłanie filmu, na którym uczeń pokonuje wszystkie 7 przeszkód. Filmy przesyłamy na adres:

marek.bochenek@spmokrzyska.pl

Wraz z filmem należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanej zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1)

Lista 16 rzeczy do wyboru:

- skakanka, krzesła, rolki papieru toaletowego, butelki plastikowe, patyki, łóżka, różnego rodzaju piłki, łyżka stołowa duża, worek, hula hop, stół, schody, rodzeństwo, garnki, balony, książki,

5. Nagrody:

- dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

6. Jury konkursu:

Matylda Chruściel, Marcin Gromadzki, Tomasz Rogóż, Daniel Bujak

 

 

(Załącznik nr 1)

OŚWIADCZENIE RODZICA 

 

  Oświadczam, że wyrażam zgodę  na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu przy prezentowaniu i rozpowszechnianiu filmu z konkursu „Domowy tor przeszkód”, który trwa od 07 do 14.01.2021 roku. Organizatorem i administratorem danych uczestników zabawy „Aktywność fizyczna podczas ferii” jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu.

 

 

           …………………….…………..

               Podpis Rodzica

Przeczytano: 90 razy. Wydrukuj|Do góry

Małopolska LIFE-IP